Sådan sælger du

 
  Generelt:
Det der skal sættes til salg, skal indleveres eller afleveres til vingehjulets adresse for din regning. Alle ting der sættes til salg hos vingehjulet er forsikret hos forsikringsselskabet Alm. Brand såfremt uheldet er ude.
Da jeg eller bekendte kommer meget rundt i Danmark vest for Storebælt kan tingene afhentes ved lejlighed uden beregning, men skal aftales.
 
  Salg fra denne hjemmesiden:
Du kontakter Børge Paasch på telefon +45 2211 9724 og aftaler hvorledes opsætningen skal foregå, og hvad der må sælges på denne side.
Intet må være aktivt før det er fysisk tilstede hos vingehjulet, og kontrolleret af dennes repræsentant, evt. uoverensstemmelse vil blive mailet til dig.
Fil med opgørelse af dine ting som er sat til salg hos vingehjulet vil blive sendt til din e-mailadresse.
Vingehjulet tager 5% af den solgte prisfastsættelse dog mindst 3,- kr., til delvis dækning af de omkostninger vingehjulet har i forbindelse med salg. Beløbet afregnes kun ved salg.
 
  Salg til Vingehjulet:
Såfremt du ønsker at sælge til vingehjulet, kan du få vurderet salgsprisen ved indsendelse eller aflevere det til vingehjulet. Da vingehjulet primært handler med 2 skinnematerialer, købet andet kun i mindre omfang. Der købes intet som ikke er i god stand. Handel vil kun finde sted såfremt repræsentanten for vingehjulet og du er enige om prisen. Såfremt enighed ikke opnås påhviler fragtomkostningerne dig til returnering af varene.
 
  Artikler i kommission:
Du kan få vingehjulet til at gøre hele arbejdet med salg og opsætning til denne side, når vingehjulet har godkendt hvad der salgbar og afprøvet artiklernes funktion. Intet vil blive sat til salg, før du er enig med repræsentanten for vingehjulet.
Vingehjulet tager betaling for dette arbejde og beregner sig 10% for artikler med salgspris over kr. 500,- og 15% for artikler med salgspris over kr. 300,- til og med kr. 500,- og 20% for øvrige artikler. Betalingen skal først finde sted når salget er gennemført.
Det der er sat til salg på hjemmesiden kan fjernes til enhver tid, mod betaling af beløbet som vingehjulet kunne have indtjent ved salg. Beløbet indbetales til vingehjulets bankkonto.
Ligeledes kan man trække varer tilbage med ½ års varsel uden vederlag til vingehjulet, men man risikerer at det ønskede er solgt inden halvårsdagen.
Fil med opgørelse af dine ting som er sat til salg hos vingehjulet vil blive sendt til din e-mailadresse.

  Afregning:
Når pengene for nogle af dine artikler er indgået på vingehjulets konto, vil beløbet blive overført til den konto, som du har oplyst til vingehjulet senest næste bankdag. Et kopi af indbetalingen fra Middelfart Sparekasse vil blive fremsendt til dig via e-mail. Der føres regnskab med de varer som er i vingehjulets varetægt.
Såfremt du ønsker en opgørelse udover den tilsendte fil, du fik da dine ting blev sat til salg, kan kun finde sted såfremt du betaler kr. 25,- til vingehjulets bankkonto.

  Prisændring:
Du kan altid ændre priserne på de ting du har til salg.
Alle ændringer skal meddeles vingehjulet således at vores regnskab altid er ajourført. Undladelse af dette medfører at vingehjulet ikke er ansvarlig for dit regnskab. Når du har foretaget prisændringer gives en tilbagemelding, når vi har ajourført dit regnskab. Såfremt du ønsker et nyt regnskab skal du indbetale kr. 25,- til vingehjulets bankkonto.

  Kundens fortrydelsesret:
Såfremt en kunde benytter sig af sin fortrydelsesret skal du tilbagebetale det modtagne beløb senest 2. bankdag.


    Forsiden
    Afgiv bestilling til kurv
    Solgt
    Købsinformation
    Salgsinformation
    Nyheder / information
    Kontakt
    Links
    Sprache / language / langue
    Brugsanvisninger
    Værd at vide
    Efterlyses/købes

Kurv
Antal varer:
Totalpris:
0 stk.
0,00 kr.
Se kurv Tøm